Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sodyum

Sodyum

Sodyum, atom numarası 11 olan periyodik cetvelde "Na" ile gösterilen alkali metal yapısında bir elementtir. Doğadaki birçok bileşiğin içinde bulunur. Su ile reaksiyon verir, oksitlenme bakımından yüksek eğilim gösterir. Bu nedenle hava içerisinde bulunan oksijen gazından dolayı havayla teması engellenmelidir. Erime noktası 97,5 derecedir. Tuzun içeriğindeki en önemli elementtir. Beyaz renkli parlak, yumuşak yapılı bir elementtir. Sodyum insan vücudu için en gerekli yapı taşlarındandır. Vücutta denge halinde bulunan bu elementin eksikliğinde ve fazlalığında vücutta patolojik değişiklikler görülmektedir. Eksikliğine hiponatremi fazlalığına ise hipernatremi denilmektedir.

Sodyum Eksikliği Hiponatremi


Hiponatremi, vücuttaki sodyum miktarının 135mEq/L'nin altında olması durumudur. Sodyum ekstraselüler ve intraselüler osmolariteyi belirleyen esas elektrolittir. Eksikliği durumunda hücre içi kompartmanda sıvı artışı olur ve bu artış özellikle beyin dokusunda belirgin biçimde izlenir. Hiponatremi durumu esas olarak vücuttaki suyun artmasına bağlı olarak gelişir. Kayıplar daha çok izoosmolar olduğu için hiponatremi gelişimi daha zordur. Mesela ishal olan bir insanda fazla miktarda sıvı kaybı olur ancak aynı oranda sodyum kaybı da olur. Bu nedenle hiponatremi tablosu oluşmayabilir. Biz tedavi sürecinde kaybedilen sıvıyı yerine koyarken sodyumu koymazsak tedaviye sekonder hiponatremi tablosu gelişir.

Hipoatreminin asıl nedeni ise ADH denilen böbreklerden suyun geri emilimini sağlayan hormonun fazla salgılanmasıdır.

Hiponatremi nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Uygunsuz ADH sendromu, hipotiroidi, heyecan, diüretikler, mineralokortikoid hormon eksikliği, ağrı, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, nefrotik sendrom, yanıklar, su zehirlenmesi.

Hiperglisemi tablosu da hiponatremi durumuna yol açar. Kan şekerinde her 100 birimlik artış sodyum miktarında 1 birimlik düşüşe neden olur. Aynı şekilde hipertrigliseritemi tablosu da hiponatremi durumuna yol açar. Trigliseritte her 500 birimlik artış sodyum da 1 birimlik düşüşe neden olur.

Hiponatremi Klinik Belirtileri: Bilinç bozuklukları, yorgunluk, baş ağrısı, bulantı-kusma, kas güçsüzlüğü, kasılmalar-kramplar, huzursuzluk, iştahsızlık, letarji, konvülzyon, ataksi, derin tendon reflekslerinde azalma, KİBAS (Kafa içi basınç artışı sendromu), chayne stokes solunumu, kas seğirmeleri, oligüri, tükürük ve göz yaşı sekresyonlarında artış.

Tedavi


Eğer sıvı fazlalığına bağlı hiponatremi varsa öncelikle sıvı alımı kısıtlanmalıdır. Diğer durumlarda ise sodyum açığı hesaplanarak yerine konmalıdır.

Sodyum Fazlalığı Hipernatremi


Hipernatremi serum sodyum miktarının 145mEq/L'nin üzerinde olması durumudur. Na miktarındaki artış hücre içi kompartmandan hücre dışı kompartmana sıvı geçişine neden olur. Bu durumdan en çok etkilenen hücreler ise beyin hücreleridir. Beyin hücrelerinde dehidratasyon meydana gelir. Buna sekonder olarak da nörolojik defisitler olur.

Hipernatremi nedenleri: Dehidrate kalmak, diyabetis insipidus, diüretikler, yenidoğanların tuzlanması, iyatrojenik sodyum verilmesi, hiperaldosteronizm, mineralokortikoid fazlalığı, cushing hastalığı, konjenital adrenal hiperplazi, osmotik diürez, adrenal yetmezlik, böbrekte su kaybı, GİSten su kaybı.

Hipernatremi Klinik Belirtileri: Huzursuzluk, letarji, ataksi, irritabilite. Deliryum, konfüzyon, koma, taşikardi, güçsüzlük, hipotansiyon, senkop, oligüri, ateş, göz yaşı ve tükürük sekresyonunda azalma.

Hipernatremi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hipernatremi geri dönüşümü olmayan nörolojik bozukluklara neden olabileceği için mutlaka düzeltilmesi gereken bir elektrolit bozukluğudur. Tedavisi nedene yöneliktir. Altta yatan etiyolojiye göre tedavi seçenekleri belirlenir. Su eksikliği varsa kişiye göre eksiklik hesaplanır ve yerine konur.
Son Güncelleme : 12.01.2024 23:47:47
Sodyum ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sodyum Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sodyum"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sodyum Yüksekliği
Sodyum Yüksekliği
Sodyum Yüksekliği Vücudun suya ihtiyacı vardır. Su vücudun yaşamsal faaliyetlere devam etmesi gereken en önemli sıvıdır. Sodyum ise vücudun sıvı dengesini sağlamaya yarayan en önemli mineraldir. Sodyumun eksikliği kadar sodyum yüksekliği&nbs...
Diklofenak Sodyum
Diklofenak Sodyum
Diklofenak Sodyum, non steroid anti inflamatuar ilaç grubundan olan bir ağrı kesicidir. Adını duymuş olduğumuz birçok ilacın etken maddesidir.Hangi ilaçlar diklofenak sodyum içerirler?DiclomecDifenakDikloronİnflasedMyadrenOcubraxRomatimVoltarenDiklo...
Kanda Sodyum Fazlalığı
Kanda Sodyum Fazlalığı
Kanda Sodyum Fazlalığı, sodyumun sembolü 'NA'dır. Atom numarası 11 olup alkali metallerdendir. Beyaz yumuşak parlak bir görünüme sahiptir. Vücudumuz için gerekli bir elementtir. Tuzun içinde vardır. Vücudumuzda belli bir ölçüde bulunur. Az olması vey...
Sodyum Klorür
Sodyum Klorür
Sodyum klorür, sofra tuzu kimyada sodyum klorür (NaCI) olarak tanımlanır. Sodyum klorür, beyaz kristalize bir bileşiktir. Tuz tüm canlıların besin kaynaklarından biridir. Ticari olarak da önemli bir maddedir. Sofra tuzu dünyanın her tarafında tarih b...
Sodyum Pentotal
Sodyum Pentotal
Sodyum Pentotal, 15 dakikalık kısa operasyonlarda tek anestezik ajan olarak, diğer anestezik ajanların uygulanmasından önce anestezinin başlatılmasında, lokal anestezinin tamamlanmasında, analjezi ya da kas gevşemesi için, diğer ajanlarla anestezinin...
Sodyum Klorür Serum
Sodyum Klorür Serum
Sodyum klorür serum, vücut için önemli olan sodyum ve klorür iyonları içeren, damar yolu ile vücuda uygulanan bir çözeltidir. Vücutta birtakım hastalıklar sebebi ile kaybolan su ve tuzun tekrar yerine koyulabilmesi için çok önemlidir. Sodyum klorür s...
Vücutta Sodyum Eksikliği
Vücutta Sodyum Eksikliği
Vücutta sodyum eksikliği, sodyum, vücuttaki kan basıncını düzenleyen, kas ve sinir hücrelerinin düzgün çalışmasına yardımcı olan bir mineraldir. Kandaki sodyum miktarı 135-145 mEq/L olarak kabul edilmektedir. Vücutta sodyum eksikliğinden kaynaklı ola...
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum potasyum pompasıHücrelerin zarında bulunan sodyum potasyum pompası, hücrelerin yaşaması için hayati önem taşımaktadır. Pompa denmesindeki amaç, enerji harcayarak, sodyum ve potasyum iyonlarını seçici davranarak, hücre zarında bir taftan diğer ...
Sodyum Metabisülfit
Sodyum Metabisülfit
Sodyum metabisülfit, inorganik bir tuz maddesidir. Disodyum ya da sodyum pirosülfit olarak da bilinir. Normal koşullar altında katı halde bulunan sodyum metabisülfitin genel görünümü sarıya çalan pudra rengi ya da beyazdır. 150 santigrat derece sıcak...
İzotonik Sodyum Klorür
İzotonik Sodyum Klorür
İzotonik sodyum klorür, içerisinde her 100 ml çözeltide 0.9 g sodyum klorür içermektedir. Vücudun temel yapı taşlarından olan sodyum ve klorür iyonlarından olan bir çözeltidir.İzotonik sodyum klorür şu durumlarda kullanılır;Dehidratasyon durumunda ya...
Kanda Sodyum
Kanda Sodyum
Kanda Sodyum; Sodyum vücudumuzda çokça bulunan bir mineral türüdür. Sodyum genellikle vücudumuza sofra tuzları ve tuzlu gıdalar ile alınmaktadır. Sodyum damarlar içerisinde bulunan kan ve tansiyon için önemli bir faktördür. Sodyumun vücudumuzdaki ka...
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfat
Sodyum sülfat, nötr olan bir tuzdur çoğunlukla acı ve tuzlu suyu olan göllerde katı şeklinde mevcut olan maden yataklarında ve kimyasal yan ürün halinde elde edilebilmektedir. Doğal olan sodyum sülfat içeriğinde hiçbir çinko, arsenik, kurşun ve krom ...

 

Sodyum Yüksekliği
Diklofenak Sodyum
Kanda Sodyum Fazlalığı
Sodyum Klorür
Sodyum Pentotal
Sodyum Klorür Serum
Vücutta Sodyum Eksikliği
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum Metabisülfit
İzotonik Sodyum Klorür
Kanda Sodyum
Sodyum Sülfat
Sodyum Silikat
Aksiyon Potansiyeli
Sodyum Benzoat
Sodyum Hyaluronat
Sodyum Florür
Naproksen Sodyum
Sodyum Diyeti
Sodyum Bikarbonat
Metamizol Sodyum
Sodyum Asit Pirofosfat
Sodyum Valproat
Sodyum Aljinat
Sodyumun Görevleri
Sodyum Tiyosülfat
Sodyum Karbonat
Sodyum Fosfat
Sodyum Sitrat
Sodyum Asetat
Popüler İçerik
Sodyum Silikat
Sodyum Silikat
Sodyum silikat, Na2(SiO2)nO formülüne sahip bir kimyasal bileşendir. Sodyum silikat su camı olarak bilinen maddedir. Genel biçimi renksiz haldedir. An...
Aksiyon Potansiyeli
Aksiyon Potansiyeli
Aksiyon Potansiyeli, Aksiyon potansiyel, bir hücrenin elektriksel zar potansiyelinin kısa bir zaman içinde aniden yükselmesi ve azalmasıdır. Aksiyon p...
Sodyum Benzoat
Sodyum Benzoat
Sodyum benzoat, birçok ürünün içerisinde yer alan sodyum benzoat, koruyucu madde olarak tercih edilen bir tür tuz türevidir. Bazı ürünlerin içerisin...
Sodyum Hyaluronat
Sodyum Hyaluronat
Sodyum hyaluronat, dizlerde, eklem kısımlarında meydana gelen kireçlenme, bozulma, aşınma gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir tür solüsyo...
Sodyum Florür
Sodyum Florür
Sodyum florür, Florür doğada bulunan bir mineraldir. Ama sandığımız kadar masum bir kimyasal değil. Florürün miktarı ne kadar fazla ise zarar verme de...
Naproksen Sodyum
Naproksen Sodyum
Naproksen Sodyum; Anti- enflamatuvar olan non-steroidal içerikli ortadan hafife doğru seyir eden ağrılarda, ateşte, enflamasyon, osteoartrit, romatoi...
Sodyum Diyeti
Sodyum Diyeti
Sodyum diyeti, günlük alınan tuz miktarının kısıtlanmasının amaçlayan bir diyet türüdür. Gün içinde toplamda 1 çay kaşığından daha az tuz tüketimine m...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sodyum Yüksekliği
Diklofenak Sodyum
Kanda Sodyum Fazlalığı
Sodyum Klorür
Sodyum Pentotal
Kumaş Ağartmada Yani Kumaşı Beyazlatmak
Sodyum Silikat Katı Sabun İmalatında Kullanılabiliniyor Mu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kumaş Ağartmada Yani Kumaşı Beyazlatmak
Sodyum Silikat Katı Sabun İmalatında Kullanılabiliniyor Mu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024