Sodyum Pentotal

Sodyum Pentotal

Sodyum Pentotal, 15 dakikalık kısa operasyonlarda tek anestezik ajan olarak, diğer anestezik ajanların uygulanmasından önce anestezinin başlatılmasında, lokal anestezinin tamamlanmasında, analjezi ya da kas gevşemesi için, diğer ajanlarla anestezinin dengelendiği esnada hipnozun sağlanmasında, inhalasyon anestezisi ve lokal anestezi sırasında ya da sonrasında veya diğer nedenlerle oluşan konvülsif hallerin kontrol altına alınmasında, eğer yeterli ventilasyon sağlanmış ise intrakraniyal basıncı artmış sinir sistemi cerrahisi hastalarında, psikiyatrik vakalarda narkoanaliz ve narkosentezde kullanılır.

Sodyum pentotal, İnhibitör nörotransmiter GABA'nın reseptörlerin ayrılma süratini yavaşlatır ve retiküler aktive edici sistemi deprese eder. İntravenöz bolus sonrası 5-10 dakikalık etki süresi; yüksek yağda erirlik ve ilacın beyinden inaktif dokulara redistribüsyonuna bağlıdır. İndüksiyon dozları kan basıncında bir düşme ve taşikardiye sebep olur. Medüller solunum merkezi üzerinde yaptığı hipoksi ve depresyon hiperkapni yol açar ve solunum yanıtını azaltır. Beyin kan damarlarında vazokontrüksiyon, beyin kan akımında ve kafa içi basıncında azalma meydana getirir. Renal kan akımını ve glomerüler filtrasyon hızını düşürür. Karaciğere olan kan akımını azaltır. Barbitüratlar variegate porfiri, akut intermittan porfiri ve herediter koproporfiride kontraendikedir.


Sodyum Pentotal Kullanımı: Yalnızca intravenöz yolla uygulanır. Bireylerin ilaca verdiğicevap çok değişken olduğundan belli bir dozu yoktur. İlacın dozu yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak bireyin gereksinimlerine göre belirlenir. Buluğ öncesi dönemdeki hastaların doz ihtiyaçları her iki cinsiyet için aynıdır, fakat yetişkin kadınlar yetişkin erkeklerden daha az doza gereksinim duyarlar. Doz çoğunlukla beden ağırlığı ile orantılıdır.

Premedikasyon çoğunlukla vagal refleksleri bastırmak ve salgılamayı önlemek için skopolamin ve atropin verilerek yapılır. Ek olarak sıklıkla bir barbitürat veya opiat da verilir. İdeal olarak bu ilaç uygulamasının doruk etkisine indüksiyon anından hemen önce ulaşılmalıdır.

Anestezide Kullanımı: Bireyin göstereceği tepkiye bağlı olarak 20-40 saniyelik aralıklarla 50–75 mg enjekte edilerek ortalama yetişkinlerde oldukça yavaş indüksiyon sağlanabilir. Anestezi bir kere sağlandıktan sonra hastanın her kımıldamasında 25–50 mg'lık ek enjeksiyonlar verilebilir. Solunum depresyonu ve aşırı doz olasılığını mümkün olduğunca azaltmak için yavaş enjeksiyon önerilir. Başlangıç dozu olarak, ortalama bir yetişkinde hızlı indüksiyon için genellikle 3–4 mg/kg yeterlidir. Tek başına anestezik ajan olarak kullanılacağında, anestezi düzeyi gerek duyuldukça tekrarlanan küçük dozların enjeksiyonuyla veya %0.2-0.4'lük konsantrasyonlarda devamlı intravenöz damla yoluyla sağlanabilir

Sodyum Pentotal Uyarı:Yaşama döndürücü ve endotrakeal entübasyon aletlerle oksijen her zaman hazır bulundurulmalıdır. Her an solunum yolunun açık olması sağlanmalıdır. Bu ilaç yalnıza intravenöz anesteziklerin kullanımında uzman bireyler tarafından uygulanmalıdır. Venleri çatlatmaktan ya da arter içine enjeksiyondan kaçınılmalıdır. İlaç bağımlılık yapabilir. Hazırlanmasında ve uygulanmasında her daim aseptik şartlara uyulmalıdır.

Sodyum Pentotal Yan etkileri: Solunum depresyonu, kardiyak aritmileri, miyokardiyal depresyon, uykulu halin ve uyanışın uzaması, öksürme, aksırma, bronkospazm, larengospazm ve titreme görülebilir. Tiyopentale karşı anafilaktoid ve anafilaktik reaksiyonlar görüşmüştür. Semptomlar, örneğin bronkospazm vazodilasyon, ürtiker ve ödem, konvansiyonel tarzda giderilmelidir. Nadir olarak, böbrek yetmezliği ve radyal sinir felciyle birlikte immün hemolitik anemi görülmüştür.
Son Güncelleme : 28.03.2021 18:13:08
Sodyum Pentotal ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sodyum Pentotal Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Sodyum Pentotal"
Nerde satılır nerde bulunur ya da yapılış malzemeleri nelerdir
İsmimi Boşver . 01.10.2017
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Sen demi intahar edicen ?
Ismi Mi Bosver . 10.03.2018
CEVAP YAZ
Sodyum Yüksekliği
Sodyum Yüksekliği
Sodyum Yüksekliği Vücudun suya ihtiyacı vardır. Su vücudun yaşamsal faaliyetlere devam etmesi gereken en önemli sıvıdır. Sodyum ise vücudun sıvı dengesini sağlamaya yarayan en önemli mineraldir. Sodyumun eksikliği kadar sodyum yüksekliği&nb...
Diklofenak Sodyum
Diklofenak Sodyum
Diklofenak Sodyum, non steroid anti inflamatuar ilaç grubundan olan bir ağrı kesicidir. Adını duymuş olduğumuz birçok ilacın etken maddesidir.Hangi ilaçlar diklofenak sodyum içerirler?DiclomecDifenakDikloronİnflasedMyadrenOcubraxRomatimVoltarenDiklo...
Kanda Sodyum Fazlalığı
Kanda Sodyum Fazlalığı
Kanda Sodyum Fazlalığı, sodyumun sembolü ''NA''dır. Atom numarası 11 olup alkali metallerdendir. Beyaz yumuşak parlak bir görünüme sahiptir. Vücudumuz için gerekli bir elementtir. Tuzun içinde vardır. Vücudumuzda belli bir ölçüde bulunur. Az olması v...
Sodyum Klorür
Sodyum Klorür
Sodyum klorür, sofra tuzu kimyada sodyum klorür (NaCI) olarak tanımlanır. Sodyum klorür, beyaz kristalize bir bileşiktir. Tuz tüm canlıların besin kaynaklarından biridir. Ticari olarak da önemli bir maddedir. Sofra tuzu dünyanın her tarafında tarih b...
Sodyum Klorür Serum
Sodyum Klorür Serum
Sodyum klorür serum, vücut için önemli olan sodyum ve klorür iyonları içeren, damar yolu ile vücuda uygulanan bir çözeltidir. Vücutta bir takım hastalıklar sebebi ile kaybolan su ve tuzun tekrar yerine koyulabilmesi için çok önemlidir. Sodyum klorür ...
Vücutta Sodyum Eksikliği
Vücutta Sodyum Eksikliği
Vücutta sodyum eksikliği, sodyum, vücuttaki kan basıncını düzenleyen, kas ve sinir hücrelerinin düzgün çalışmasına yardımcı olan bir mineraldir. Kandaki sodyum miktarı 135-145 mEq/L olarak kabul edilmektedir. Vücutta sodyum eksikliğinden kaynaklı...
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum potasyum pompasıHücrelerin zarında bulunan sodyum potasyum pompası, hücrelerin yaşaması için hayati önem taşımaktadır. Pompa denmesindeki amaç, enerji harcayarak, sodyum ve potasyum iyonlarını seçici davranarak, hücre zarında bir taftan diğer ...
Sodyum Metabisülfit
Sodyum Metabisülfit
Sodyum metabisülfit, inorganik bir tuz maddesidir. Disodyum ya da sodyum pirosülfit olarak da bilinir. Normal koşullar altında katı halde bulunan sodyum metabisülfitin genel görünümü sarıya çalan pudra rengi ya da beyazdır. 150 santigrat derece sıcak...
İzotonik Sodyum Klorür
İzotonik Sodyum Klorür
İzotonik sodyum klorür, içerisinde her 100 ml çözeltide 0.9 g sodyum klorür içermektedir. Vücudun temel yapı taşlarından olan sodyum ve klorür iyonlarından olan bir çözeltidir.İzotonik sodyum klorür şu durumlarda kullanılır; Dehidratasyon durumunda y...
Kanda Sodyum
Kanda Sodyum
Kanda Sodyum; Sodyum vücudumuzda çokça bulunan bir mineral türüdür. Sodyum genellikle vücudumuza sofra tuzları ve tuzlu gıdalar ile birlikte alınmaktadır. Sodyum damarlar içerisinde bulunan kan ve tansiyon için önemli bir faktördür. Sodyumun vücudum...
Sodyum Sülfat
Sodyum Sülfat
Sodyum sülfat, nötr olan bir tuzdur çoğunlukla acı ve tuzlu suyu olan göllerde katı şeklinde mevcut olan maden yataklarında ve kimyasal yan ürün halinde elde edilebilmektedir.Doğal olan sodyum sülfat içeriğinde hiç bir çinko, arsenik, kurşun ve krom...
Sodyum Silikat
Sodyum Silikat
Sodyum silikat, Na2(SiO2)nO formülüne sahip bir kimyasal bileşendir. Sodyum silikat su camı olarak bilinen maddedir. Genel biçimi renksiz haldedir. Ancak ticari olarak kullanılan türevlerinde yabancı maddelerle birlikte yeşil veya mavi renk alabilirl...

 

Sodyum Yüksekliği
Diklofenak Sodyum
Kanda Sodyum Fazlalığı
Sodyum Klorür
Sodyum Pentotal
Sodyum Klorür Serum
Vücutta Sodyum Eksikliği
Sodyum Potasyum Pompası
Sodyum Metabisülfit
İzotonik Sodyum Klorür
Kanda Sodyum
Sodyum Sülfat
Sodyum Silikat
Aksiyon Potansiyeli
Sodyum Benzoat
Sodyum Hyaluronat
Sodyum Florür
Naproksen Sodyum
Sodyum Diyeti
Sodyum Bikarbonat
Metamizol Sodyum
Sodyum Asit Pirofosfat
Sodyum Valproat
Sodyum Aljinat
Sodyumun Görevleri
Sodyum Tiyosülfat
Sodyum Karbonat
Sodyum Fosfat
Sodyum Sitrat
Sodyum Asetat
Popüler İçerik
Aksiyon Potansiyeli
Aksiyon Potansiyeli
Aksiyon Potansiyeli, Aksiyon potansiyel, bir hücrenin elektriksel zar potansiyelinin kısa bir zaman içinde aniden yükselmesi ve azalmasıdır. Aksiyon p...
Sodyum Benzoat
Sodyum Benzoat
Sodyum benzoat, birçok ürünün içerisinde yer alan sodyum benzoat, koruyucu madde olarak tercih edilen bir tür tuz türevidir. Bazı ürünlerin içerisin...
Sodyum Hyaluronat
Sodyum Hyaluronat
Sodyum hyaluronat, dizlerde, eklem kısımlarında meydana gelen kireçlenme, bozulma, aşınma gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir tür solüsyo...
Sodyum Florür
Sodyum Florür
Sodyum florür, Florür doğada bulunan bir mineraldir. Ama sandığımız kadar masum bir kimyasal değil. Florürün miktarı ne kadar fazla ise zarar verme de...
Naproksen Sodyum
Naproksen Sodyum
Naproksen Sodyum; Anti- enflamatuvar olan non-steroidal içerikli ortadan hafife doğru seyir eden ağrılarda, ateşte, enflamasyon, osteoartrit, romatoi...
Sodyum Diyeti
Sodyum Diyeti
Sodyum diyeti, günlük alınan tuz miktarının kısıtlanmasının amaçlayan bir diyet türüdür. Gün içinde toplamda 1 çay kaşığından daha az tuz tüketimine m...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sodyum Yüksekliği
Diklofenak Sodyum
Kanda Sodyum Fazlalığı
Sodyum Klorür
Sodyum Pentotal
Kumaş Ağartmada Yani Kumaşı Beyazlatmak
Sodyum Silikat Katı Sabun İmalatında Kullanılabiliniyor Mu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kumaş Ağartmada Yani Kumaşı Beyazlatmak
Sodyum Silikat Katı Sabun İmalatında Kullanılabiliniyor Mu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022