Sodyum Pentotal Kullanımı
15 Mayıs 2024

Sodyum Pentotal Kullanımı

Sodyum Pentotal, 15 dakikalık kısa operasyonlarda tek anestezik ajan olarak, diğer anestezik ajanların uygulanmasından önce anestezinin başlatılmasında, lokal anestezinin tamamlanmasında, analjezi ya da kas gevşemesi için, diğer ajanlarla anestezinin dengelendiği esnada hipnozun sağlanmasında, inhalasyon anestezisi ve lokal anestezi sırasında ya da sonrasında veya diğer nedenlerle oluşan konvülsif hallerin kontrol altına alınmasında, eğer yeterli ventilasyon sağlanmış ise intrakraniyal basıncı artmış sinir sistemi cerrahisi hastalarında, psikiyatrik vakalarda narkoanaliz ve narkosentezde kullanılır.

Sodyum pentotal, İnhibitör nörotransmiter GABA'nın reseptörlerin ayrılma süratini yavaşlatır ve retiküler aktive edici sistemi deprese eder. İntravenöz bolus sonrası 5-10 dakikalık etki süresi; yüksek yağda erirlik ve ilacın beyinden inaktif dokulara redistribüsyonuna bağlıdır. İndüksiyon dozları kan basıncında bir düşme ve taşikardiye sebep olur. Medüller solunum merkezi üzerinde yaptığı hipoksi ve depresyon hiperkapni yol açar ve solunum yanıtını azaltır. Beyin kan damarlarında vazokontrüksiyon, beyin kan akımında ve kafa içi basıncında azalma meydana getirir. Renal kan akımını ve glomerüler filtrasyon hızını düşürür. Karaciğere olan kan akımını azaltır. Barbitüratlar variegate porfiri, akut intermittan porfiri ve herediter koproporfiride kontraendikedir.

Sodyum Pentotal Kullanımı: Yalnızca intravenöz yolla uygulanır. Bireylerin ilaca verdiğicevap çok değişken olduğundan belli bir dozu yoktur. İlacın dozu yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak bireyin gereksinimlerine göre belirlenir. Buluğ öncesi dönemdeki hastaların doz ihtiyaçları her iki cinsiyet için aynıdır, fakat yetişkin kadınlar yetişkin erkeklerden daha az doza gereksinim duyarlar. Doz çoğunlukla beden ağırlığı ile orantılıdır.

Premedikasyon çoğunlukla vagal refleksleri bastırmak ve salgılamayı önlemek için skopolamin ve atropin verilerek yapılır. Ek olarak sıklıkla bir barbitürat veya opiat da verilir. İdeal olarak bu ilaç uygulamasının doruk etkisine indüksiyon anından hemen önce ulaşılmalıdır.

Anestezide Kullanımı: Bireyin göstereceği tepkiye bağlı olarak 20-40 saniyelik aralıklarla 50–75 mg enjekte edilerek ortalama yetişkinlerde oldukça yavaş indüksiyon sağlanabilir. Anestezi bir kere sağlandıktan sonra hastanın her kımıldamasında 25–50 mg'lık ek enjeksiyonlar verilebilir. Solunum depresyonu ve aşırı doz olasılığını mümkün olduğunca azaltmak için yavaş enjeksiyon önerilir. Başlangıç dozu olarak, ortalama bir yetişkinde hızlı indüksiyon için genellikle 3–4 mg/kg yeterlidir. Tek başına anestezik ajan olarak kullanılacağında, anestezi düzeyi gerek duyuldukça tekrarlanan küçük dozların enjeksiyonuyla veya %0.2-0.4'lük konsantrasyonlarda devamlı intravenöz damla yoluyla sağlanabilir.

Sodyum Pentotal Uyarı: Yaşama döndürücü ve endotrakeal entübasyon aletlerle oksijen her zaman hazır bulundurulmalıdır. Her an solunum yolunun açık olması sağlanmalıdır. Bu ilaç yalnıza intravenöz anesteziklerin kullanımında Uzman bireyler tarafından uygulanmalıdır. Venleri çatlatmaktan ya da arter içine enjeksiyondan kaçınılmalıdır. İlaç bağımlılık yapabilir. Hazırlanmasında ve uygulanmasında her daim aseptik şartlara uyulmalıdır.

Sodyum Pentotal Yan etkileri: Solunum depresyonu, kardiyak aritmileri, miyokardiyal depresyon, uykulu halin ve uyanışın uzaması, öksürme, aksırma, bronkospazm, larengospazm ve titreme görülebilir. Tiyopentale karşı anafilaktoid ve anafilaktik reaksiyonlar görüşmüştür. Semptomlar, örneğin bronkospazm vazodilasyon, ürtiker ve ödem, konvansiyonel tarzda giderilmelidir. Nadir olarak, böbrek yetmezliği ve radyal sinir felciyle birlikte immün hemolitik anemi görülmüştür.

Sodyum Pentotal Yorumları

soru

İsmimi boşver

29 Nisan 2024 Pazartesi

Nerde satılır nerde bulunur ya da yapılış malzemeleri nelerdir

Cevap yaz
cevap

Tahur

29 Nisan 2024 Pazartesi

Sodyum Pentotal ilacı yalnızca ağır sinir hastalıklarında anestezi uygulamasında kullanılan ve doktor denetiminde alınan bir ilaç olup eczanelerde reteçetiz olarak satılması mümkün değildir.

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sodyum Peroksit Nedir?

Sodyum Peroksit Nedir?

Editörün Seçtiği

Sodyum Sembolü

Sodyum Sembolü

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sodyum Silikat Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sodyum Silikat Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sodyum Bikarbonat Zararları

Sodyum Bikarbonat Zararları

Sodyum Yüksekliği Belirtileri ve Tedavisi

Sodyum Yüksekliği Belirtileri ve Tedavisi

Kanda Sodyum Fazlalığı Belirtileri ve Tedavisi

Kanda Sodyum Fazlalığı Belirtileri ve Tedavisi

Sodyum Asetat Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sodyum Asetat Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sodyum Metabisülfit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sodyum Metabisülfit Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sodyum Bikarbonat Endikasyonları

Sodyum Bikarbonat Endikasyonları

Sodyum Fazlalığı Nedenleri?

Sodyum Fazlalığı Nedenleri?

Sodyum Elektron Dizilimi

Sodyum Elektron Dizilimi

Vücutta Sodyum Fazlalığı ve Zararları

Vücutta Sodyum Fazlalığı ve Zararları

Sodyum Lauril Sülfatın Avantajları

Sodyum Lauril Sülfatın Avantajları

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6